Bescherming van Persoonsgegevens

Bescherming van Persoonsgegevens

Klosterquell Hofer Vertriebs GmbH ("Klosterquell") respecteert de persoonlijke rechten van de bezoekers van haar website en is zich bewust van het belang van de bescherming van persoonsgegevens. Klosterquell verzamelt, verwerkt en gebruikt persoonsgegevens in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. Gelieve deze Verklaring betreffende de Bescherming van Persoonsgegevens aandachtig te lezen.

Welke gegevens worden er verzameld en hoe worden die verzameld?

Klosterquell verzamelt persoonlijke gegevens zoals voor- en achternaam, adres en e-mailadres alleen indien en voor zover deze op vrijwillige basis worden verstrekt. Wij verzamelen uw persoonlijke gegevens, zodat wij uw mening over onze website en onze producten kunnen kennen, en zodat u aan onze wedstrijden kunt deelnemen.

Doorgifte van persoonsgegevens

Klosterquell geeft geen persoonsgegevens aan derden door. Uitzondering daarop is het doorgeven van persoonsgegevens aan dochterondernemingen van Klosterquell. Zelfs in dat geval geven wij enkel gegevens door als de betrokkene daarmee heeft ingestemd, of indien het doorsturen wettelijk toegestaan is.

Klosterquell kan andere bedrijven de opdracht geven om verscheidene taken te verrichten, zoals het afhandelen van bestellingen, het ondersteunen van promoties, het uitvoeren van technische diensten voor onze websites enzovoort. Deze bedrijven kunnen toegang krijgen tot persoonsgegevens als dat nodig is voor het uitvoeren van hun taken. Deze bedrijven zullen slechts gebruik maken van persoonsgegevens in het kader van het uitvoeren van deze specifieke taken en niet voor andere doeleinden.

Klosterquell behoudt zich het recht voor om gegevens te gebruiken / door te geven indien dit noodzakelijk is voor het naleven van de wetgeving, voor de bescherming van de integriteit van de website of om aan een gegronde aanvraag te voldoen.

Bescherming van de persoonsgegevens van minderjarigen

We zijn in het bijzonder voorzichtig met berichten ter attentie van kinderen en jongeren. 

Op onze website bieden wij veel attracties aan, zoals spelletjes, waarvoor de kinderen hun persoonsgegevens niet hoeven te verstrekken. Wij verzamelen alleen beperkte gegevens over kinderen jonger dan 13 jaar en uitsluitend als wettelijk omschreven / met de toestemming van een ouder of voogd. In geval van bovengenoemde voorwaarden verzamelen we ook het e-mailadres van een kind om het kind in staat te stellen aan een wedstrijd deel te nemen. We verzamelen geen andere gegevens over kinderen jonger dan 13 jaar, zoals hun postadres of telefoonnummer, tenzij een ouder of voogd daarvoor zijn toestemming heeft gegeven.

Wanneer zij aan online activiteiten deelnemen, zal Klosterquell de kinderen niet vragen om meer gegevens te voorzien dan de informatie die nodig is voor deelname aan de betreffende activiteit, en die wettelijk is toegestaan of die de toestemming van een ouder of voogd vereist.

Als persoonsgegevens over kinderen werden verzameld, dan zullen die gegevens enkel worden gebruikt door Klosterquell en de bedrijven die technische of andere diensten uitvoeren, als de eerder genoemde stappen wettelijk zijn toegelaten of als die de toestemming van een ouder of voogd vereisen. De diensten die door dergelijke bedrijven worden geleverd omvatten, bijvoorbeeld de verbetering van onze website, het verwerken van aanvragen en het organiseren van wedstrijden. Deze persoonsgegevens worden niet aan derden verkocht.

Wij vragen ouders om regelmatig de online activiteiten van hun kinderen te controleren en er toezicht op te houden. In het kader van hun deelname aan online activiteiten, zal Klosterquell kinderen niet vragen om meer persoonsgegevens aan te leveren dan deze die nodig zijn voor hun deelname aan de betreffende activiteit.

Recht van toegang tot persoonsgegevens

U behoudt controle over alle persoonsgegevens die u ons online hebt gegeven. Indien u informaties die wij over u hebben opgeslagen zou willen veranderen, of uw toestemming voor het versturen van berichten zou willen wijzigen, kunt u dat via het e-mailadres hieronder of via de post doen.

U kunt op elk ogenblik opgeslagen gegevens over u controleren of laten verwijderen, of u kunt uw toestemming voor het gebruik ervan intrekken.

U kunt op elk ogenblik opgeslagen gegevens over uw minderjarig kind nakijken, of ons verzoeken om die gegevens te verwijderen en/of niet meer te gebruiken.

Cookies

Zogenaamde "cookies" zijn bestanden die van een website worden doorgestuurd naar de harde schijf van een persoon om gegevens te verzamelen. De website kan belangrijke gegevens met behulp van cookies opslaan; voor u vergemakkelijkt dat het gebruik van de website. Net zoals de meeste websites maakt Klosterquell gebruik van cookies voor een hele reeks toepassingen om uw online ervaring te verbeteren. Zo berekenen wij bijvoorbeeld op een anonieme manier het totaal aantal bezoekers van onze website.

Houd er ook rekening mee dat u uw browser zodanig kunt instellen dat u geen cookies ontvangt, of dat u een bericht ontvangt wanneer een cookie zal worden ingesteld. Wilt u weten hoe u uw cookie-instellingen kunt wijzigen, klik op het "Help"-veld in uw browser.

Opmerkingen over Google Analytics

1.1.       Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een analysedienst voor websites van Google Inc ("Google"). De via cookies verkregen informaties over uw gebruik van deze website worden aan een server van Google in de VS doorgegeven en daar opgeslagen.

1.2.      Google zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te onderzoeken, om rapporten op te stellen over online activiteiten voor websitebeheerders, en andere diensten aan te bieden met betrekking tot online activiteiten en het internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien daartoe wettelijke verplichtingen bestaan, of als derden de informatie verwerken voor Google. Google zal nooit het adres van het toestel en identificatie van de gebruiker linken aan de door Google verzamelde gegevens.

Links naar andere websites

Wij bieden ook links naar websites die niet door Klosterquell worden beheerd. Als u dergelijke websites wenst te bezoeken, dient u de relevante geldige bepalingen inzake de bescherming van persoonsgegevens en andere informaties in acht te nemen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de normen inzake de bescherming van gegevens en de praktijken van andere bedrijven.

Wijzigingen in de Verklaring betreffende de Bescherming van Persoonsgegevens

Van tijd tot tijd kan het noodzakelijk zijn voor ons om deze Verklaring betreffende de Bescherming van Persoonsgegevens te wijzigen. Om deze reden raden wij u aan deze Verklaring betreffende de Bescherming van Persoonsgegevens geregeld te lezen. U kunt er echter zeker van zijn dat wijzigingen niet geantidateerd kunnen worden, en dat wij de manier waarop wij de eerder verzamelde gegevens behandelen, niet zullen veranderen.

 

Als u vragen heeft over onze Verklaring betreffende de Bescherming van Persoonsgegevens voor het internet, neem dan contact met ons op:

Klosterquell Hofer Vertriebs GmbH
Armbrustergasse 10
1190 Vienna
Austria

+43 (1) 276 4510
+43 (1) 276 55 94
E-mail: office@klosterquell.com

Versie: Juni 2016